Tổng đài CSKH

Tổng đài đăng ký

Hoàn tiền khi thanh toán cước Viễn thông CNTT của VNPT qua VietinBank

, Fri, Sep 14, 2018

Cụ thể, khách hàng lần đầu thanh toán hoá đơn tiền cước VT-CNTT tại quầy giao dịch VietinBank sẽ được tặng 10% giá trị hóa đơn (tối đa 20.000đ/hóa đơn). Chính sách này chỉ áp dụng 01 lần trên giao dịch thanh toán hóa đơn đầu tiên trong thời gian kể trên.

Khách hàng đăng ký mới dịch vụ thanh toán hoá đơn tiền cước VT-CNTT qua hình thức trích nợ tự động tại VietinBank trong thời gian diễn ra chương trình sẽ được ưu đãi tặng 15% giá trị hóa đơn (mức ưu đãi tối đa là 30.000đ/hoá đơn) cho hóa đơn đầu tiên thanh toán qua hình thức này.
 
 
Khách hàng đăng ký mới dịch vụ trích nợ tự động là khách hàng đã thực hiện thanh toán hoá đơn tiền cước VT-CNTT trực tiếp tại quầy giao dịch, nay đăng ký thêm dịch vụ thanh toán hoá đơn tiền cước VT-CNTT qua hình thức trích nợ tự động; hoặc là khách hàng lần đầu thanh toán hoá đơn tiền cước VT-CNTT tại VietinBank và đăng ký sử dụng dịch vụ thanh toán hoá đơn tiền cước VT-CNTT qua hình thức trích nợ tự động.
 
Các chính sách ưu đãi kể trên chỉ áp dụng đối với 2.000 giao dịch thanh toán hoá đơn đầu tiên trong mỗi tháng đáp ứng điều kiện của chương trình.
 
VietinBank sẽ thực hiện chuyển tiền về tài khoản dùng để thanh toán hoá đơn của khách hàng trong vòng 30 ngày làm việc từ ngày cuối cùng của tháng phát sinh giao dịch.