0888.202.929

Tổng đài đăng ký

0888.202.929
800126

Tổng đài CSKH

800126
Live Chat

Live Chat

Trung tâm dữ liệu

Cho thuê máy chủ (Dedicated Server)
Cho thuê máy chủ (Dedicated Server)

Cho thuê chỗ đặt máy chủ (VNPT Colocation)
Cho thuê chỗ đặt máy chủ (VNPT Colocation)

Cho thuê máy chủ riêng ảo (VNPT VPS)
Cho thuê máy chủ riêng ảo (VNPT VPS)

Máy chủ ảo trên nền điện toán đám mây (VNPT Cloud)
Máy chủ ảo trên nền điện toán đám mây (VNPT Cloud)

Phân phối nội dung (VNPT CDN)
Phân phối nội dung (VNPT CDN)