18001260

Tổng đài đăng ký

18001260
0888202929

Tổng đài CSKH

0888202929

Trung tâm dữ liệu

Cho thuê máy chủ (Dedicated Server)
Cho thuê máy chủ (Dedicated Server)

Cho thuê chỗ đặt máy chủ (VNPT Colocation)
Cho thuê chỗ đặt máy chủ (VNPT Colocation)

Cho thuê máy chủ riêng ảo (VNPT VPS)
Cho thuê máy chủ riêng ảo (VNPT VPS)

Máy chủ ảo trên nền điện toán đám mây (VNPT Cloud)
Máy chủ ảo trên nền điện toán đám mây (VNPT Cloud)

Phân phối nội dung (VNPT CDN)
Phân phối nội dung (VNPT CDN)