18001260

Tổng đài CSKH

18001260
0888.20.2929

Tổng đài đăng ký

0888.20.2929

Trung tâm dữ liệu

Cho thuê máy chủ (Dedicated Server)
Cho thuê máy chủ (Dedicated Server)

Cho thuê chỗ đặt máy chủ (VNPT Colocation)
Cho thuê chỗ đặt máy chủ (VNPT Colocation)

Cho thuê máy chủ riêng ảo (VNPT VPS)
Cho thuê máy chủ riêng ảo (VNPT VPS)

Máy chủ ảo trên nền điện toán đám mây (VNPT Cloud)
Máy chủ ảo trên nền điện toán đám mây (VNPT Cloud)

Phân phối nội dung (VNPT CDN)
Phân phối nội dung (VNPT CDN)