0888.202.929

Tổng đài đăng ký

0888.202.929
800126

Tổng đài CSKH

800126
Live Chat

Live Chat

Sản phẩm - dịch vụ

 Mạng giáo dục Việt Nam - vnEdu
 Mạng giáo dục Việt Nam - vnEdu

Bảo mật thư điện tử mCA Mail
Bảo mật thư điện tử mCA Mail

Cho thuê chỗ đặt máy chủ (VNPT Colocation)
Cho thuê chỗ đặt máy chủ (VNPT Colocation)

Cho thuê máy chủ (Dedicated Server)
Cho thuê máy chủ (Dedicated Server)

Cho thuê máy chủ riêng ảo (VNPT VPS)
Cho thuê máy chủ riêng ảo (VNPT VPS)

Cho thuê trung kế thoại
Cho thuê trung kế thoại

Chữ ký số CA
Chữ ký số CA

Đấu số 1800
Đấu số 1800

Đầu số 1900
Đầu số 1900

Đầu số ngắn 8x88
Đầu số ngắn 8x88

Di động trả sau
Di động trả sau

Di động vệ tinh (Vinaphone -S)
Di động vệ tinh (Vinaphone -S)

Dịch vụ Tin nhắn thương hiệu - SMS Brandname
Dịch vụ Tin nhắn thương hiệu - SMS Brandname

Dịch vụ VPN ( Mạng riêng ảo)
Dịch vụ VPN ( Mạng riêng ảo)

Dịch vụ Webhosting
Dịch vụ Webhosting

Email Doanh nghiệp
Email Doanh nghiệp

FiberVNN
FiberVNN

Giải pháp du lịch thông minh (Smart Tourist)
Giải pháp du lịch thông minh (Smart Tourist)

Giám sát hành trình (VNPT Tracking)
Giám sát hành trình (VNPT Tracking)

Hệ thống quản lý văn bản điều hành (VNPT iOffice)
Hệ thống quản lý văn bản điều hành (VNPT iOffice)

Hóa đơn điện tử - VNPT Invoice
Hóa đơn điện tử - VNPT Invoice

Hội nghị truyền hình VNPT Meeting
Hội nghị truyền hình VNPT Meeting

Internet trực tiếp
Internet trực tiếp

Kê khai bảo hiểm xã hội trực tuyến (VNPT-BHXH)
Kê khai bảo hiểm xã hội trực tuyến (VNPT-BHXH)

Kê khai thuế điện tử (VNPT-TAX)
Kê khai thuế điện tử (VNPT-TAX)

Kênh thuê riêng (leased line)
Kênh thuê riêng (leased line)

Máy chủ ảo trên nền điện toán đám mây (VNPT Cloud)
Máy chủ ảo trên nền điện toán đám mây (VNPT Cloud)

Phần mềm Một cửa điện tử VNPT-iGate
Phần mềm Một cửa điện tử VNPT-iGate

Phần mềm quản lý bệnh viện - VNPT - HIS
Phần mềm quản lý bệnh viện - VNPT - HIS

Phân phối nội dung (VNPT CDN)
Phân phối nội dung (VNPT CDN)

Phòng họp không giấy tờ e-Cabinet
Phòng họp không giấy tờ e-Cabinet

Tên miền (Domain)
Tên miền (Domain)

Tổng đài MEG
Tổng đài MEG

Truyền dẫn tín hiệu truyền hình
Truyền dẫn tín hiệu truyền hình

Truyền hình đa phương tiện (MyTV B2B)
Truyền hình đa phương tiện (MyTV B2B)

Truyền hình hội nghị NGN
Truyền hình hội nghị NGN

VNPT E-learning - Hệ thống đào tạo trực tuyến
VNPT E-learning - Hệ thống đào tạo trực tuyến

VNPT MyEnglish
VNPT MyEnglish

VNPT VCC
VNPT VCC