0888.202.929

Tổng đài đăng ký

0888.202.929
800126

Tổng đài CSKH

800126
Live Chat

Live Chat

VNPT HÀ NỘI PHÁT HUY VAI TRÒ CHỦ LỰC VỀ VIỄN THÔNG

Tin VNPT , Tue, Jul 21, 2020

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy VNPT Hà Nội đã lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị thực hiện tốt vai trò chủ lực ngành Viễn thông - công nghệ thông tin trên địa bàn Thủ đô; nâng cao chất lượng phục vụ người dân. Tiếp tục phát huy vai trò này, giai đoạn 2020-2025, VNPT Hà Nội đề ra mục tiêu duy trì tăng trưởng về dịch vụ viễn thông - công nghệ thông tin, phát triển hạ tầng số, dịch vụ số góp phần xây dựng chính quyền số, đô thị thông minh.


Tái cấu trúc sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh doanh

Theo Phó Bí thư Đảng ủy VNPT Hà Nội Hà Thế Lãng, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy VNPT Hà Nội đã đổi mới phương thức lãnh đạo; định lượng cụ thể các mục tiêu, chỉ tiêu, lộ trình triển khai thực hiện; rõ trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và người đứng đầu; đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên. Trong đó, về thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, Đảng ủy VNPT Hà Nội xác định phát triển công nghệ thông tin, công nghệ số là những dịch vụ trọng tâm, trên cơ sở đó ban hành kế hoạch, chương trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Đồng thời, dịch vụ công nghệ thông tin được ưu tiên phát triển ở khối khách hàng tổ chức, doanh nghiệp và hợp tác với các cơ quan thành phố Hà Nội...

Nhờ thực hiện tốt các nhiệm vụ trên, VNPT Hà Nội đã hoàn thành và vượt một số chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV Đảng bộ VNPT Hà Nội, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra. Cụ thể, thu nhập bình quân người lao động tăng 11%-15%/năm (chỉ tiêu 10%/năm). Tỷ lệ phủ sóng di động 2G, 3G, 4G VinaPhone trên địa bàn Hà Nội đạt trên 97% (chỉ tiêu 95%)…

Về công tác xây dựng Đảng, hằng năm Đảng bộ VNPT Hà Nội có 98,26% chi, đảng bộ cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ; 97,48% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đảng bộ cũng đã kết nạp được 373 đảng viên mới. “Như vậy, chỉ tiêu hằng năm có 96% chi, đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có chi, đảng bộ yếu kém; 95% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; phấn đấu cả nhiệm kỳ kết nạp được 360 đảng viên trở lên của Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV Đảng bộ VNPT Hà Nội đã hoàn thành”, đồng chí Hà Thế Lãng nhấn mạnh.

Chuyển hướng cung cấp dịch vụ số

Từ những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy VNPT Hà Nội rút ra 5 bài học kinh nghiệm quan trọng. Đó là lãnh đạo tốt công tác xây dựng Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên; xây dựng hệ thống chính trị đoàn kết, vững mạnh; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; quyết liệt thay đổi mô hình tổ chức sản xuất, mạnh dạn giao quyền, phân cấp cho cơ sở để phát huy tính chủ động, sáng tạo.

Từ đó, trong dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ, Đảng ủy VNPT Hà Nội đề xuất 3 mục tiêu tổng quát của giai đoạn 2020-2025. Đó là nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, phát huy dân chủ, đoàn kết, sức mạnh trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng; duy trì tăng trưởng bền vững, tiếp tục khẳng định vai trò là đơn vị chủ lực của Thủ đô về cung cấp các dịch vụ viễn thông - công nghệ thông tin, hạ tầng số, dịch vụ số, góp phần xây dựng chính quyền số, đô thị thông minh; phát triển hạ tầng mạng viễn thông - công nghệ thông tin hiện đại, đồng bộ, nâng cao chất lượng phục vụ, lấy khách hàng là trung tâm.

Trong đó, các khâu đột phá được xác định là phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; hoàn thiện mô hình quản trị để giải phóng nguồn lực phát triển; hoàn thiện kết cấu hạ tầng, trọng tâm là hạ tầng viễn thông, mạng 5G, hạ tầng công nghệ thông tin để nâng cao chất lượng, hiệu quả.

Về các chỉ tiêu cụ thể, Phó Bí thư Đảng ủy VNPT Hà Nội Hà Thế Lãng cho biết, VNPT Hà Nội phấn đấu lợi nhuận đạt và vượt kế hoạch Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam - VNPT giao hằng năm; năng suất lao động tăng bình quân 5%-10%/năm; thu nhập bình quân người lao động tăng 3%-5%/ năm; 98% tổ chức Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 97% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; kết nạp được 200 đảng viên mới trở lên.

“Đại hội đại biểu lần thứ XV Đảng bộ VNPT Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ diễn ra trong hai ngày 20 và 21-7. Tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, phát huy dân chủ, đoàn kết, đầu tư phát triển nguồn nhân lực… là những giải pháp để Đảng bộ VNPT Hà Nội hoàn thành các mục tiêu trong nhiệm kỳ 2020-2025”, đồng chí Hà Thế Lãng cho biết.

Theo Hà Nội Mới