Tổng đài CSKH

Tổng đài đăng ký

HƯỚNG DẪN CÁCH KÊ KHAI LẠI CHỮ KÝ SỐ TRÊN CÁC HỆ THỐNG

Tin VNPT , Thu, Dec 19, 2019

Nhằm đảm bảo đúng thời gian sử dụng với gói cước của Qúy khách hàng và không bị gián đoạn dịch vụ không bị gián đoạn cho Qúy khách hàng, VNPT tiến hành cập nhật Chữ ký số VNPT -CA cho những khách hàng đang sử dụng dịch vụ theo thời hạn chứng thư số mới từ 2019 đến năm 2024.


1. Cập nhật chữ kí số lên trang hải quan Khai báo VNACCS /Khách hàng truy cập có thông báo “Tài khoản chưa được cập nhật chữ kí số, Vui lòng cập nhật chữ kí số” - Máy tính cần được cài sẵn java 8 Và cắm chứ ký số

//thao tác kiếm tra java trước khi thao tác cập nhật cks

20s:Anh/chị Mở trình duyệt web Internet Explorer

30s: Truy cập trang web hải quan : customs.gov.vn

1p:A/C Chọn danh mục “Đăng ký sử dụng Hệ thống VNACCS cho doanh nghiệp”

Từ 1p10-4p20 Khách hàng test đăng nhập tài khoản – Chữ kí số cũ hết hạn, Khách hàng cắm lại chữ kí số mới, Bắt đầu thao tác cập nhật sau khi khởi động lại trình duyệt Internet Explorer

4p25: A/C Chọn tiếp danh mục Đăng ký/cập nhật tài khoản quản trị

4p30: A/C Điền thông tin của đơn vị: Mã số thuế, Email,Mật khẩu – Chọn thông tin chữ kí số mới của đơn vị.

5p13: Bấm vào danh mục “Cập nhật thông tin chữ kí số của tài khoản quản trị” /Chờ 3-5s sẽ có thông báo “Xác nhận danh sách người dùng”

5p35 - 5p58: A/C Đánh tiếp mật khẩu tài khoản 1 lần nữa và  Bấm vào mục “Xác nhận danh sách người dùng” => Nhập mã pin của chữ ký số. /Chờ 3-5s sẽ có thông báo cập nhật thành công tài khoản

6p10: A/C Đăng nhập lại tài khoản với chữ kí số vừa cập nhật.

7p20: Tiếp theo, A/C Chọn Mục II.Sửa thông tin đăng kí =>sử dụng  chức năng “ Sửa thông tin chung và người sử dụng”

7p28: Chọn tab thông tin người khai hải quan => Chọn chữ kí số mới và nhập lại thông tin Ngày hiệu lực => Bấm Ghi  /Ngày hết hiệu lực để trống

8p16: A/C Chọn lại mục IV. Tra cứu => Tra cứu thông tin đăng ký

8p20: A/C Tick vào ô checkbox Sửa sau phê duyệt và bấm tìm kiếm

8p40: Chọn chức năng Gửi => điền thông tin của đơn vị - Mail, tên  người gửi, Chọn chữ kí số vừa cập nhật và bấm vào mục Ký chữ ký số => Bấm gửi sau khoảng 2-3s sẽ có thông báo “Đã gửi bản khai cho hải quan” => Cập nhật tài khoản thành công , Sau 24h A/C  có thể sử dụng để kê khai bằng chữ kí số mới.

2.Cập nhật chữ kí số lên trang thuế.

2.1. Cập nhật số serial để nộp thuế điện tử

10s: Anh/Chị đăng mở trình duyệt Google Chorme=> đăng nhập vào trang thuedientu.gdt.gov.vn

28s: Chọn mục”Doanh Nghiệp” và Đăng Nhập tài khoản thuế       /đăng nhập bằng tài khoản quản lý Mã số thuế-QL.

1p28: Chọn mục “Quản Lý tài khoản” và sử dụng chức năng ”Thay đổi thông tin dịch vụ”

1p35: Trong mục “Dịch vụ- Nộp thuế điện tử” Chọn chức năng “Thay đổi thông tin dịch vụ”

1p38: Chọn tiếp mục “Thay đổi CKS” => Nhập mã pin của chữ kí số => bấm Chấp nhận.

Kiểm tra số Serial của chữ kí số đã thay đổi => bấm Tiếp tục

1p58: Ký và gửi tờ khai thay đổi thông tin nộp thuế.

Chờ 1-2phút, Khách hàng có thể vào nộp thuế bình thường.

2.2. Cập nhật số serial để nộp tiền điện tử

A/C Quay trở lại danh mục thay đổi thông tin => Di chuyển chuột xuống phần “Dịch vụ - Khai thuế điện tử

Chọn “Thay đổi thông tin dịch vụ” Thao tác tương tự như Phần thay đổi chữ kí số nộp thuế.

Ghi chú: Trong Cli Khách hàng đã cập nhật trước đó rồi nên không cập nhật được nữa.