18001166

Tổng đài CSKH

18001166
0888.202.929

Tổng đài đăng ký

0888.202.929

Trung tâm dữ liệu

Cho thuê máy chủ (Dedicated Server)
Cho thuê máy chủ (Dedicated Server)

VNPT COLOCATION- DỊCH VỤ CHO THUE ĐẶT MÁY CHỦ
VNPT COLOCATION- DỊCH VỤ CHO THUE ĐẶT MÁY CHỦ

Cho thuê máy chủ riêng ảo (VNPT VPS)
Cho thuê máy chủ riêng ảo (VNPT VPS)

Máy chủ ảo trên nền điện toán đám mây (VNPT Cloud)
Máy chủ ảo trên nền điện toán đám mây (VNPT Cloud)

Phân phối nội dung (VNPT CDN)
Phân phối nội dung (VNPT CDN)

Truyền hình

Truyền hình hội nghị NGN
Truyền hình hội nghị NGN

Hội nghị truyền hình VNPT Meeting
Hội nghị truyền hình VNPT Meeting

Truyền dẫn tín hiệu truyền hình
Truyền dẫn tín hiệu truyền hình