18001166

Tổng đài CSKH

18001166
0888.202.929

Tổng đài đăng ký

0888.202.929

DOANH NGHỆP MỚI THÀNH LẬP NĂM 2021 ĐƯỢC MIỄN PHÍ CHỮ KÝ SÔ VÀ 500 HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

Tin VNPT , Fri, May 7, 2021

Nhằm thúc đẩy chuyển đổi số cho các doanh nghiệp, Sở Kế hoạch đầu tư Hà Nội hỗ trợ MIỄN PHÍ cho các doanh nghiệp mới thành lập trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2021 kinh phí đăng ký và duy trì một chữ ký số trong một năm đầu hoạt động và kinh phí khởi tạo, cài dặt phần mềm hóa đơn điện tử kèm gói 500 hóa đơn điện tử.


Ở giai đoạn đầu thành lập, các doanh nghiệp vừa và nhỏ gặp nhiều khó khăn về công tác quản lý, đặc biệt là việc tiếp cận với các công cụ giúp cho việc chuyển đổi số theo định hướng của Chính phủ. Với gói hỗ trợ chữ ký số và hóa đơn điện tử, doanh nghiệp ngay lập tức được trang bị công cụ hiện đại, vừa giúp thay đổi hoàn toàn cách thức phát hành, quản lý hóa đơn, chữ ký doanh nghiệp so với việc sử dụng hóa đơn giấy, chữ ký tay trước đây, vừa bảo đảm tuân thủ quy định của cơ quan nhà nước.

Liên danh VNPT VINAPHONE - VIETTEL - MISA - BKAV là 4 nhà cung cấp lớn được Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội lựa chọn để tham gia triển khai chương trình hỗ trợ cho doanh nghiệp mới thành lập năm 2021.

Được sử ủy quyền của VNPT VINAPHONE, Trung tâm Kinh Doanh VNPT Hà Nội là đơn vị trực tiếp triển khai cung cấp gói hỗ trợ của Sở Kế hoạch Đầu tư tới các Doanh nghiệp.

Các doanh nghiệp mới thành lập năm 2021 trên địa bàn thành phố Hà Nội có thể nhận gói hỗ trợ bằng cách: