18001260

Tổng đài đăng ký

18001260
0888202929

Tổng đài CSKH

0888202929

Giới thiệu

Gói cước đáp ứng nhiều nhu cầu (Khách hàng chưa có FiberVNN)
1    SME_NEW    3.000.000    Doanh nghiệp mới thành lập    VNPT CA: OID Standard + Token
                FiberVNN: Fiber36+
                VNPT BHXH: VAN 10
                VNPT Invoice: UD200
2    SME+    5.400.000    Doanh nghiệp nhỏ    VNPT CA: OID Standard + Token
                FiberVNN: Fiber60eCo+
                VNPT BHXH: VAN 100
                VNPT Invoice: HD 1000 + UD200
3    SME_Smart1    9.000.000    Doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ    VNPT CA: OID Standard + Token
                FiberVNN: Fiber60eCo+
                VNPT BHXH: VAN 10
                VNPT Invoice: HD 300 + UD200
                VNPT VCC: 01 Hotline, 03 máy lẻ
                SMS Brandname: 500 SMS nội mạng
4    SME_Smart2    12.500.000    Doanh nghiệp vừa    VNPT CA: OID Standard + Token
                FiberVNN: Fiber80eCo+
                VNPT BHXH: VAN 100
                VNPT Invoice: HD 1000 + UD200
                VNPT VCC: 01 Hotline, 03 máy lẻ
                SMS Brandname: 500 SMS nội mạng

guide.png Giá dịch vụ

SME_NEW
3,000,000₫
 • Dịch vụ Chữ ký số (VNPT CA): OID Standard + Token
 • Dịch vụ Bảo hiểm xã hội (VNPT BHXH): VAN 10
 • Dịch vụ Hóa đơn điện tử (VNPT Invoice): UD200
 • Gói internet cáp quang FiberVNN: Fiber36+
SME+
5,400,000₫
 • Dịch vụ chữ ký số (VNPT CA): OID Standard + Token
 • Dịch vụ Bảo hiểm xã hội (VNPT BHXH): VAN 100
 • Dịch vụ Hóa đơn điện tử (VNPT Invoice): HD 1000 + UD200
 • Gói internet cáp quang FIberVNN: Fiber60eCo+
SME_Smart1
9,000,000₫
 • Dịch vụ chữ ký số (VNPT CA): OID Standard + Token
 • Dịch vụ Bảo hiểm xã hội (VNPT BHXH): Fiber60eCo+
 • Dịch vụ Hóa đơn điện tử (VNPT Invoice): VAN 10
 • VNPT VCC: 01 Hotline, 03 máy lẻ
 • SMS Brandname:: 500 SMS nội mạng
 • Gói internet cáp quang FIberVNN: Fiber60eCo+